APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

کسب رتبه نخست محصولات امنیتی توسط شرکت Splunk

شرکت Splunk در گزارش 2019 سهم بازار نرم‌افزار مدیریت عملیات IT، به عنوان لیدر هم برای درآمد بازار و هم سهم بازار فروش َنامیده شده است. که 13 درصد از کل بازار ITOM و رشد سالیانه‌ی 32.3 درصد را داراست. در دوره‌ای که همه مشغول دورکاری هستند، فشار بر روی گروه‌ها زیاد است. ابزارها و داده‌های انفرادی می‌توانند افق‌های واضح و شفاف را به چالش بکشند که در این صورت، پیدا کردن منشا مشکلات و حل کردن آنها وقت‌گیر و دشوار خواهد بود. با این حال، با وجود فشاِر رو به رشد در تحول دیجیتالی، بسیاری از گروه‌های IT هنوز هم با ابزارهای غیرقابل ارتقاء و منسوخ کار می‌کنند که علیرغم تغییر دنیا و اولویت‌ها، نه قابل ارتقاء هستند و نه جایی برای پیشرفت دارند.

کاربران می‌توانند از محصولات شرکت Splunk برای حل مشکلات و موارد دیگر استفاده ‌کنند. Splunk رویکردی مدرن برای IT است و تنها با پلتفرمی که ارزش داده‌ها را مشخص می‌کند، برای کمک به جمع‌آوری داده‌ها برای هر سوال، تصمیم یا عمل، به صورت منحصر به فرد عمل می‌کند.

با روی آوردن سازمان‌ها به Cloud با ترکیبی پیچیده از محیط‌های On-Premise، Private Cloud، Multi-Public Cloud و ترکیبی، مدل‌های عملیاتی سنتی و ابزارهای مدیریتی به جای سرعت بخشیدن به کار، تبدیل به یک مانع می‌شوند. شرکت Splunk مجموعه‌ای از توانایی‌های یکپارچه و قدرتمند را ارائه می‌دهد که از قدرت داده‌ها برای ارتقای IT بهره می‌برد. با نگرشی کامل در کل IT Stack، کاربران قادر به ردیابی ترندها، شناسایی موضوعات، حل مشکلات و تسریع در تحقیقات در زمان قطعی هستند.

قابلیتهای Splunk’s AlOps گروه‌ها را قادر می‌سازد تا از قدرت یادگیری ماشین برای ارائه‌ی دید کامل در مورد سلامت و عملکرد خدمات مهم تجاری در محیط Hybrid خود و کاهش هشدارها و سروصدا در روند کاری استفاده کنند. گروه‌ها می‌توانند با ارائه‌ی دیدگاه‌های مهم در زمینه‌ی تجارت و تجزیه و تحلیل به منظور پیش‌بینی آینده، در صدر بمانند و از پایین آمدن کیفیت خدمات، محدودیت منابع و قطعی جلوگیری کنند.

 

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

 

اشتراک ایمیل