اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

آشنایی با Intel Optane DC Persistent

معرفی حافظه‌ای جدید برای بهبود ظرفیت و عملکرد سرورها

با توجه به آنکه امرزه مقدار داده‌هایی که تولید و ذخیره می‌شوند، روزبه‌روز درحال افزایش هستند، جهت تسریع در استخراج داده های Actionable Intelligence یا به عبارتی هوش عملی، به حافظه بیشتر و عملکرد بهتری نیاز است. راهی برای افزایش بسیار زیاد…