APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات Backup Exec

سرعت بالاتر در پشتیبان‌گیری ماشین‌های مجازی با تکنولوژی Backup Exec Accelerator

تابحال احساس نیاز به استفاده سریع‌تر از نسخه پشتیبان خود را داشته‌اید؟ اخیرا راهکار یکپارچه و محبوب حفاظت از داده‌ها Veritas Backup Exec که بر مشتریان کوچک و متوسط معطوف است با اضافه‌ شدن تعدادی از ابزارهایی که معمولا در محصولات

راهکار Veritas Backup Exec، انتخاب مایکروسافت به‌عنوان Preferred Solution

مایکروسافت، به راهکار Veritas Backup Exec به دلیل کیفیت، عملکرد و توانایی آن در برطرف کردن نیازهای مشتری، عنوان Preferred Solution را اختصاص داده است. مایکروسافت تعیین می‌کند که کدام راهکارها می‌توانند عنوان Microsoft Preferred Solution را
اشتراک ایمیل