APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات Exchange 2019

ارتقای Exchange 2013 به نسخه‌ Exchange 2019 و امکانات جدید آن – قسمت دوم (پایانی)

در قسمت اول این مطلب، در خصوص برخی مزایا و امکانات در نسخه جدید Exchange 2019 صحبت کردیم و در ادامه به بیان تعدادی دیگر از این امکانات می‌پردازیم. Microsoft 365 یا Office 365 Hybrid  Hybrid Configuration Wizard (HCW) که در Exchange 2013

ارتقای Exchange 2013 به نسخه‌ Exchange 2019 و امکانات جدید آن – قسمت اول

معماری نسخه Exchange 2019 امروزه CPU Horsepower به طور قابل ملاحظه‌‌ای ارزان‌تر بوده و دیگر یک عامل محدودکننده محسوب نمی‌شود. با برداشته‌شدن این محدودیت هدف اصلی طراحی نسخه Exchange 2019 ساده‌سازی معیار، استفاده از سخت‌افزار و عدم
اشتراک ایمیل