APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات Google Drive

ارائه Google Backup and Sync بجای Google Drive

شرکت گوگل اخیراً اعلام کرد که در سال جاری، پشتیبانی از سرویس Google Drive ، هم برای PC و هم برای Mac پایان خواهد پذیرفت و بسته به اینکه شما یک کاربر تجاری هستید یا تنها یک کاربر معمولی، این سرویس در قالب یکی از دو برنامه‌ی زیر، مجددا در…

ارائه قابلیت‌های کاربردیِ جدید در Google Drive

ویژگی‌های جدید ارائه شده در Google Drive با تمرکز بر نیاز‌های سازمانی، امکان محافظت قانونی، استفاده از پوشه‌های گروهی و امکانات دیگری را برای کاربران فراهم می‌نماید. کاربران Google Drive با استفاده از قابلیت‌های جدید ارائه شده توسط شرکت…
اشتراک ایمیل