APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات ICN

استفاده از Hybrid-ICN توسط شرکت Verizon

به تازگی دو شرکت Verizon و Cisco جهت سرعت بخشیدن به پذیرش شبکه‌های Hybrid Information-Centric Networking یا به اختصار hICN با رویکردی جدید برای ارائه‌ خدمات در حال همکاری با یکدیگر هستند. این دو شرکت بر این باورند که با متمرکز ساختن…
اشتراک ایمیل