APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات MongoDB

قابلیت‌های جدید MongoDB

MongoDB با بهره‌گیری از تخصص خود در حوزه‌یNoSQL Database، اقدام به افزودن یک Tier رایگان به محصول خود با نام  Database-as-a-Service MongoDB Atlas یا به اختصار DaaS نموده است تا بدین ترتیب قادر به کاهش موانع ورودی گردد. همچنین این شرکت از…
اشتراک ایمیل