APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات Outlook Customer Manager

استفاده از داده‌های LinkedIn در سیستم CRM مایکروسافت

با استفاده از ویژگی‌های جدید ارائه شده در LinkedIn، امکان ادغام داده‌های LinkedIn Sales Navigator با Dynamics 365 فراهم می‌گردد. مایکروسافت قصد دارد تا در رقابت با Salesforce برای موفقیت در بازار CRM، از LinkedIn استفاده نماید. به تازگی…
اشتراک ایمیل