APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات SAP HANA Vora

عرضه‌ی نسخه‌ی جدید Vora توسط شرکت SAP

Data Engine جدیدی بر روی سرویس‌های SAP Cloud Platform Big Data و مکان‌های دیگر به اجرا در‌خواهند آمد. شرکت SAP قابلیت‌های‌ جدیدی را به سیستم رایانش In-Memory و توزیعی خود با نام SAP Vora افزوده است که مبتنی بر Apache Spark و Hadoop…
اشتراک ایمیل