APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات SCOM

معرفی قابلیت های جدید SCOM 2019

اخیرا مایکروسافت اعلام نمودهSCOM 2019  را در اوایل سال 2019 منتشر خواهد شد، اما این نسخه  یک (Long-Term Servicing Channel (‌LTSC خواهد بود که از 2016 تا کنون اولین بار است که این فرآیند برای SCOM رخ می‌دهد. طرح  System Center مربوطه در…
اشتراک ایمیل