APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

امکانات vsan 7

مدرن‌سازی مرکز داده با استفاده از قابلیت‌های vSAN 7

هم اکنون آخرین نسخه ارائه‌شده از نرم‌افزار پیشرو و زیرساختی فوق همگرا، VMware vSAN، به بازار عرضه شده است. vSAN که دارای اکوسیستمی غنی از شرکاست، پلتفرم منتخب Cloudهای Private و Public شده است. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه vSAN 7 با
اشتراک ایمیل