APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

ایفت چیست

جایگزینی زبان CAP بجای IFTTT توسط مایکروسافت

مایکروسافت به تازگی از ابداع جدید خود به نام (Conditional Action Programmer (CAP رونمایی کرده است که همچنان در مراحل ابتدایی خود به سر می‌برد. به کمک این برنامه می‌توان فعالیت‌های روزمره‌ را از طریق پردازش خودکار وظایف به شیوه If/Then و…
اشتراک ایمیل