APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Azure Cloud

معرفی زیرساخت‌ مبتنی بر Event

پایه و اساس زیرساخت‌های جدید بیش از سرورها، Container‌ها یا سرویس‌ها، به توابع Micro بستگی دارد که توسط برخی Eventهای مشخص راه‌اندازی می‌گردد. شرکت Amazon Web Services یا به اختصار AWS، اولین بار دو سال پیش به معرفی سرویس AWS Lambda…
اشتراک ایمیل