APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Azure Container Service

دسترسی عمومی به Kubernetes در Azure Container Service

اخیرا امکان اتصال به Kubernetes نیز همانند سرویس‌های DC/OS و Docker Swarm در Azure Container Service فراهم گردیده است. علی‌رغم آنکه شرکت‌های مایکروسافت و گوگل در اغلب موارد اختلاف نظر دارند اما در استفاده از Kubernetes برای  تنظیم Cloud…
اشتراک ایمیل