APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Bluemix

تسریع روند انتقال داده‌ها به Cloud با سرویس‌های جدید IBM Bluemix

Bluemix به عنوان پلتفرم Cloud شرکت IBM به ارائه سرویس های جدید در این زمینه پرداخته که موجب پذیرش سریع‌تر تکنولوژی Cloud و ایجاد مبنایی برای اتخاذ تصمیمات داده‌ محور گردیده است. IBM به تازگی از طراحی چندین ویژگی و سرویس داده‌ Cloud در…
اشتراک ایمیل