اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Cloud Foundation

ادغام سیستم‌های ذخیره‌سازی، شبکه‌بندی و محاسبه مجازی توسط VMware

در VMware Cloud Foundation، قابلیت های ذخیره‌سازی، شبکه‌بندی و محاسبه مجازی در قالب یک محصول یکپارچه ارائه می‌گردد. VMware به عنوان بزرگترین شرکت مجازی‌سازی، به تازگی در VMWorld از ارائه یک سیستم یکپارچه‌ی جدید برای ساخت Private Cloud خبر…