APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Dell EMC Unity

صدرنشینی Dell EMC Unity XT در تست‌های کارایی و بهینگی

موفقیت یا شکست بسیاری از ذخیره سازها، معمولا با کارایی آن‌ها در بارهای‌کاری مختلف سنجیده می‌شود. یک ذخیره‌ساز یا Storage امروزی باید بتواند به طور مستمر و همزمان علاوه بر افزایش کارایی، کاهش حجم داده ذخیره سازی شده، ارائه سرویس های داده ای
اشتراک ایمیل