اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Fault Tolerance

بالاترین حفاظت برای ماشین های مجازی با VMware Fault Tolerance

(VMware vSphere Fault Tolerance (FT بالاترین حفاظت برای ماشین مجازی می‌باشد. VM هرگز به دلیل مشکل سخت‌افزار اصلی، از کار نخواهد افتاد برخلاف (High Availability (HA ک که در آن VM صرفا بر یک Host دیگر بر روی همان کلاستر، Restart می‌گردد.…