APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Fog Computing

انتقال از ساختار‌های M2M به IoT به کمک Wind River

Wind River Titanium Control یک پلتفرمِ On-Premise Cloud محسوب می‌شود که به انتقال سازمان‌ها از سیستم‌های قدیمی M2M کمک می نماید. بخش نرم‌افزاری شرکت Intel در حوزه‌ی اینترنت اشیا (IoT) که Wind River نام دارد، قصد دارد تا کاربران را در…
اشتراک ایمیل