APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Google Cloud Dataprep

افزایش قابلیت‌های پایگاه داده تحت Cloud شرکت گوگل

پردازش اطلاعات قبل از استفاده از آنها، یکی از چالش‌های اساسی پیش روی محققان در اجرای بارهای کاری (Workload) مربوط به یادگیری ماشینی (Machine Learning) که یکی از انواع هوش مصنوعی است، محسوب می‌گردد. شرکت گوگل اخیرا از سرویس مبتنی بر Cloud…
اشتراک ایمیل