APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی VNS

مجازی سازی دیتاسنترها با Virtual Network Services

شرکت‌های Cisco ،Juniper و Palo Alto Networks از شرکای اصلی طرح جدید Verizon می‌باشند که در حال گسترش می باشد. Verizon، بلافاصله پس از ارائه یک Pitch از AT&T، اقدام به رونمایی مجموعه‌ای از Virtual Network Services یا به اختصار VNS نمود…
اشتراک ایمیل