APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

تامین انرژی

عدم نیاز به باتری در حس ‌گرهای کوچک Wireless

این حس ‌گر حرارتی کوچک ، انرژی لازم را از شبکه بی­سیم خود دریافت می­کند. IoT ایده­ی بسیار خوبی است امّا یک نکته اصلی وجود دارد : می­بایست تمامی دستگاه­ های هوشمند را تأمین نیرو کنید که البته این امر زمانی که فضایی برای تعبیه ی باتری وجود…
اشتراک ایمیل