APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

تعریف دیتابیس Multi-Model

استقبال از دیتابیس Azure Cosmos DB شرکت مایکروسافت

دیتابیس Azure Cosmos DB که اخیرا مورد توجه متخصصان این حوزه قرار گرفته است، اولین سرویس دیتابیس چند مدلی (Multi-Model) می‌باشد، که به صورت Native به پشتیبانی از دیتابیس NoSQL پرداخته و در سرتاسر جهان انتشار یافته است. این تکنولوژی که برای…
اشتراک ایمیل