APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

تنظیمات SCCM

نحوه مدیریت لینوکس پس از پايان پشتيبانی SCCM از آن

همانند نسخه 1902، هیچ‌یك از ابزارهای مدیریت سیستم در Microsoft System Center Configuration یا به اختصار SCCM از مدیریت Endpoint سیستم‌عامل لیینوکس پشتیبانی نمی‌كنند. این پایان عمر یا EOL، سازمان‌هایی را كه هنوز از این ابزار برای مدیریت
اشتراک ایمیل