APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

تکنولوژی SD-WANs

چالش‌های انتقال از زیرساخت‌های Private Cloud به Public Cloud

اعضای Open Networking User Group، خواستار ابزارهای قوی‌تر و خودکارسازی بیشتر در راستای گسترش زیرساخت IT به محیط‌های Public Cloud می‌باشد. کارشناسان IT در سازمان Open Networking User Group یا به اختصار ONUG، دریافته‌اند که ایجاد زیرساخت…
اشتراک ایمیل