اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

حملات DDoS بر روی DNS

تشدید حملات DDoS در دامنه‌های با قابلیت DNSSEC

محققان شرکت Akamai به تازگی با چندین حمله مواجه شده‌اند که با سوء‌استفاده از فعال بودن قابلیت DNSSEC در دامین به تشدید حملات DDoS منجر می‌شود. حملات DDoS روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند؛ این پیچیدگی حاصل ترکیب نمودن تکنیک‌های حملات مختلف با…