APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

درباره JavaPoly.js

امکان ارائه Java برای مرورگرها، بدون نیاز به Applet با کتابخانه جدید JavaScript

کتابخانه ی JavaPoly.js ، کد فعلی جاوا را وارد نموده و آن را به طور مستقیم از JavaScript فراخوانی می‌نماید. JavaPoly.js با ادغام دنیای Java و JavaScript به گسترش پشتیبانی ماشین‌های مجازی محلی Java بر روی مرورگرها از طریق  Polyfill کردن برخی…
اشتراک ایمیل