APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

درباره Visual Studio IDE

اقدامات مایکروسافت در راستای ارتقای GVFS

در‌حال‌ حاضر SourceTree IDE Client از GVFS پشتیبانی می‌کند و احتمالا چند Client دیگر نیز به موارد پشتیبانی‌کننده‌‌ افزوده خواهد شد. مایکروسافت اخیرا برنامه‌هایی در زمینه‌ی بهبود Git Virtual File System یا با اختصار GVFS متعلق به خود داشته…
اشتراک ایمیل