APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

دیتاسنتر Microsoft

دیتاسنترهای مایکروسافت در اعماق آب

مایکروسافت در‌حال‌حاضر بر روی پروژه جدید خود با نام Project Natick فعالیت می‌کند که بر ایجاد دیتاسنتر در عمق دریا متمرکز می‌باشد. این شرکت برای ثبت حق امتیاز نوعی دیتاسنتر که به شکل یک تپه دریایی مصنوعی می‌باشد اقدام نموده است که نه تنها…
اشتراک ایمیل