APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

راهکارهای محل کار دیجیتال Citrix

Citrix پیشتاز در راهکارهای دیجیتال محل کار

وقتی به راهکارهایی برمی‌خوریم که به افراد این توانایی را می‌دهند تا در هر جایی، در هر زمانی و با استفاده از هر دستگاهی کار کنند، کمپانی Citrix به عنوان پیشتازی در ارائه‌ی آنها زبانزد است. در سال 2018 این شرکت به عنوان پیشتاز در تمام…
اشتراک ایمیل