APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

روباتیک

هتل به ظاهر خنده دار روباتی در ژاپن، اکنون به یک کسب و کار جدی تبدیل شده است!

"اسم من  Yoshiyuki Kawazoe است.این هتل من است." دانشیار معماری حرکات دانشگاه توکیو، در حالی که به دیوار یک ساختمان دو طبقه که اصلا شبیه یک هتل نبود تکیه می داد ، ادامه داد :"دویست نفر در رقم زدن این رخداد شرکت داشته اند ، اعم از متخصصین در…
اشتراک ایمیل