APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

زبان برنامه نویسی شبکه

ارائه نسخه‌ی جدید (Open Networking Operating System (ONOS

نسخه‌ی جدید ONOS با به کارگیری زبان مدل‌سازی داده‌ی YANG، امکان کار با تجهیزات و سرویس‌های شبکه را تسهیل می‌نماید. به نظر می‌رسد که با استفاده از آخرین به‌روز‌رسانی‌های انجام‌گرفته برروی Open Networking Operating System یا به اختصار ONOS،…
اشتراک ایمیل