APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سرور Integrity i6

جایگزینی سیستم‌عامل قدیمی HP-UX با استفاده از Containerها

بیش از 30 سال است که سیستم‌عامل HP-UX متعلق به شرکت HPE درحال استفاده می‌باشد و امروزه کاربران انتظار جایگزینی مناسب برای این سیستم‌عامل مبتنی بر Unix را دارند. جایگزینی که HPE برای این سیستم‌عامل قدیمی ارائه می‌دهد، Bucketهایی کوچک به نام…
اشتراک ایمیل