APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سرویس های Cloud

ادغام پلتفرم BPM با ECM توسط Alfresco

امروزه فضای File Sharing و همسان‌سازی (Synchronization) سازمانی‌ یا به اختصار EFSS بسیار رقابتی می‌باشد. با وجود تعداد زیاد شرکت‌های فعال در این زمینه و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی که صرف فضاهای EFFS شده است، افراد می‌توانند برخی اقدامات دفاعی…
اشتراک ایمیل