APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سرویس ویدیو

استفاده ی IBM از Ustream برای پیشبرد سرویس های ویدئویی مبتنی بر Cloud

اخیراً IBM اعلام کرده است که قرار است از Ustream ، ارائه دهنده سرویس پخش ویدئوی زنده مبتنی بر Cloud ، استفاده کند . این امر موجب گسترش بستر Cloud این شرکت برای کمک به مشتریان سازمانی در باز کردن محتوای ویدئو و داده و رسانه ­های دیجیتالی در…
اشتراک ایمیل