APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سرویس Amazon Web Service

ارائه‌ی Data As a Service در رایانش ابری

همکاری اخیر میان مرکز پزشکی قلب آمریکا و Amazon Web Service یا به اختصار AWS، اشاره بر حرکت Cloud در یک مسیر جدید و فراتر از Storage دارد. این مرکز از شروع همکاری استراتژیک خود با AWS در زمینه راه‌اندازی یک بازار مبتنی بر Cloud برای محققان…

سرویس‌های جدید AWS یا Amazon Web Service جهت انتقال برنامه‌ها به Cloud

سرویس جدید Amazon Web Service یا به اختصار AWS به نام Application Discovery Service، امکان انتقال داده‌ها را برای شرکت‌ها فراهم می‌نماید.به تازگی سرویس جدیدی در Cloud آمازون معرفی گردیده است تا به شرکت‌های دارنده‌ی برنامه‌های قدیمی، در  …
اشتراک ایمیل