APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سرویس Microsoft Teams

آشنایی با سرویس Microsoft Teams به عنوان یک نرم افزار ارتباط سازمانی

با توجه به شرایط موجود و همه­ گیری بیماری کرونا، همکاری موثر بین همکاران در سازمان­ها بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در این دوران برقراری ارتباطات مجازی، جایگزین صحبت­های معمول در سازمان­ها شده، همچنین مكالمات و برگزاری جلسات آنلاین از
اشتراک ایمیل