APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سرویس StaffHub

ارائه برنامه StaffHub از سوی مایکروسافت

مایکروسافت با ارائه‌ی یک سرویس جدید برای کارکنان غیردفتری یا به عبارتی Desk less، کاربردهای Office 365 را افزایش می‌دهد. مایکروسافت سرویس جدیدی از Office 365 را ارائه نموده است که از نیاز‌های آن دسته از کارکنان که در تمامی ساعات روز امکان…
اشتراک ایمیل