APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سرویس Webex

تسهیل آموزش آنلاین با استفاده از Cisco Webex

از Webex می توان به عنوان یک پلتفرم مناسب در سیستم آموزشی استفاده کرد. هر سال با آغاز سال تحصیلی پست‌ هایی از لبخندهای کودکان به وفور در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود، اما امسال تصاویر کمی متفاوتر بودند و کودکانی را نشان می‌داد
اشتراک ایمیل