APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سیتریکس

ویژگی‌های جدید Citrix Virtual Apps and Desktops

شرکت Citrix همواره به دنبال ارائه‌ی ویژگی‌های نوآورانه و جدیدی است که به مشتریان کمک کند مسیر ارتقاء خود را به Cloud طی کنند و به چالش‌های کلیدی که شاید در بارهای کاری On-Premise خود با آن‌ها مواجه باشند، پاسخ دهند. در این مطلب فهرست کاملی

کاربر GSLB به عنوان یک سرویس، در کنار Citrix Intelligent Traffic Management

کمپانی Citrix مشتاقانه از یکی از متفاوت‌ترین و هوشمندترین سرویس‌های (GSLB (Global Server Load Balancing خود خبر می‌دهد. (Citrix Intelligent Traffic Management (ITM اکنون تصویرسازی بهتری از وضعیت‌ اینترنت و یکپارچه‌سازی شده با (Citrix ADC…
اشتراک ایمیل