APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سیستم عامل خودرو

لینوکس: بزرگترین سیستم عامل خودرو در قرن بیست و یکم

خودروها چیزی بیش از یک موتور یا بدنه زیبا هستند. آنها تجهیزات پیچیده‌ی محاسباتی هستند که لینوکس بر روی آنها  اجرا می‌گردد. در واقع لینوکس به عنوان یک سیستم عامل خودرو در عصر حاضر شناخته شده می باشد. امروز علاوه بر آنکه می توانید لینوکس را…
اشتراک ایمیل