APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سیستم Rigel

افزایش قابلیت‌های Skype For Business

مایکروسافت در به‌روزرسانی‌های جدید خود قصد دارد تا سازمان‌ها را در اجرای فرآیند‌های همکاری از راه دور به صورت Remote و با هزینه‌های کمتر یاری نماید. هدف مایکروسافت، کمک به سازمان‌ها برای تجهیز اتاق‌های جلسات به ویدئوکنفرانس با صرف حداقل…
اشتراک ایمیل