APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

شبکه های مبتنی بر نرم افزار

ارائه نسل جدیدی از سرویس‌های SDN توسط شرکت AT&T

AT&T به زودی یک Chip با قابلیت برنامه‌‌نویسی را در شبکه به کار‌خواهد گرفت که کیفیت سرویس‌های فعلی را ارتقا می‌دهد. آزمایش‌های اخیر شرکت AT&T که با استفاده از Switchهای متن باز White Box به انجام رسیده است، نسل جدیدی از سرویس‌ها را…
اشتراک ایمیل