APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

شبکه های نرم افزار محور

توسعه SDN سیسکو به سرویس‌های Public Cloud

اجرای راهکار ACI شرکت سیسکو در سرویس‌های Public Cloud، باعث تسهیل روند مدیریت شبکه‌های Hybrid برای کاربران شده است. شرکت سیسکو به تازگی از اقدام جدید خود برای ارائه روشی جهت یکپارچه‌سازی محصولات SDN با نام Application Centric…
اشتراک ایمیل