APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

عملکرد Citrix

Citrix پیشتاز در راهکارهای دیجیتال محل کار

وقتی به راهکارهایی برمی‌خوریم که به افراد این توانایی را می‌دهند تا در هر جایی، در هر زمانی و با استفاده از هر دستگاهی کار کنند، کمپانی Citrix به عنوان پیشتازی در ارائه‌ی آنها زبانزد است. در سال 2018 این شرکت به عنوان پیشتاز در تمام…
اشتراک ایمیل