APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

عملکرد System Centerگ

انتشار نسخه جدید Microsoft System Center 1807

امسال شرکت مایکروسافت یک برنامه‌ی به‌روزسانی شش ماه یک بار به System Center اضافه نمود تا کاربران بتوانند با سرعت بیشتری از قابلیت‌های جدید بهره‌مند شوند. اولین به‌روزرسانی، یعنی System Center 1801، در تاریخ 8 فوریه 2018 منتشر شد…
اشتراک ایمیل