APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

عملکرد TDM

بررسی راهکار انتقال TDM به IP

زیرساخت ارتباطی SONET که مخفف Synchronous Optical Networking است جهت برقراری ارتباطات با استفاده از فیبر نوری در زیرساخت های شبکه های WAN کاربرد دارد و با اینکه بسیاری از زیرساخت‌های SONET/SDH رو به قدیمی شدن هستند و از طول عمری که برایشان…
اشتراک ایمیل