اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

نسل بعدی شبکه

استفاده از تجهیزات Juniper در توسعه زیرساخت های شبکه

راهکار Cloud در Juniper، شامل استفاده از تکنولوژی VC یا Virtual Chassis، سوئیچ‌ها و روترها، به صورت یکپارچه می‌باشد که برای ارتقای زیرساخت‌های عظیم شبکه اینترنت و پشتیبانی از بیش از 40 میلیون کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد. Juniper…