APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

ُسرویس cisco webex

قابلیت‌های جدید برنامه ‌کاربردی WebEx Meetings Desktop

برنامه کاربردی WebEx Meeting Desktop پس از ارتقای آن، دارای قابلیت‌های جدیدی است که در این مطلب به برخی از آنها خواهیم پرداخت. مشاهده‌ی آسان استفاده‌کنندگان از گزینه Raise Hands پس از ارتقای برنامه ‌کاربردی WebEx Meetings Desktop، کاربران
اشتراک ایمیل