APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

پلتفرم Cayenne

آیا Raspberry Pi برای مواجهه با IoT آماده است؟ پاسخ myDevices مثبت است.

شرکت myDevices می‌ گوید : بسترِ جدیدِ برنامه ‌نویسی Cayenne این شرکت برای Raspberry Pi ، شرایط پیشرفت IoT را در دستگاه ­های ARM آسان کرده است . کامپیوتر های کوچک Raspberry Pi به دلیل ارزان بودن و کار راه ‌انداز بودن ، در تجربه کار با…
اشتراک ایمیل